Prince Japanese Steakhouse

5555 Eglinton Ave W, Toronto, Ontario M9C 5M1

(416) 695-2828

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon

Location & Hours

Prince Japanese Steakhouse

5555 Eglinton Ave W

Toronto, Ontario M9C 5M1

(416) 695-2828

We'd love to hear from you!